۰۹۱۲-۹۳۳۰۲۵۲ - ۰۲۱-۸۸۷۷۵۴۱۰
تهران، ابتدای توانیر روبه روی بیمارستان دی ساختمان شماره ۴ طبقه اول واحد ۲
بیهوشی در جراحی بینی

بیهوشی در جراحی بینی

بیهوشی در جراحی بینی با توجه به محبوبیت بسیار زیاد جراحی بینی و تعدا زیاد انجام آن ، بیهوشی در جراحی بینی یکی از مهم...