۰۹۱۲-۹۳۳۰۲۵۲ - ۰۲۱-۸۸۷۷۵۴۱۰
تهران، ابتدای توانیر روبه روی بیمارستان دی ساختمان شماره ۴ طبقه اول واحد ۲
پروتز لب

پروتز لب

شما می توانید با روش هایی مانند تزریق ژل ، تزریق چربی لب های خود را برجسته کنید این روش ها موقتی بوده وشما باید بعد از...