۰۹۱۲-۹۳۳۰۲۵۲ - ۰۲۱-۸۸۷۷۵۴۱۰
تهران، ابتدای توانیر روبه روی بیمارستان دی ساختمان شماره ۴ طبقه اول واحد ۲
ویژگی بینی های گوشتی

ویژگی بینی های گوشتی

یکی از مواردی که در نتیجه جراحی بینی بسیار موثر می باشد، پوست بینی است. از ویژگی بینی های گوشتی پوست ضخیم آن می باشد،...