۰۹۱۲-۹۳۳۰۲۵۲ - ۰۲۱-۸۸۷۷۵۴۱۰
تهران، ابتدای توانیر روبه روی بیمارستان دی ساختمان شماره ۴ طبقه اول واحد ۲
سن مناسب برای جراحی بینی

سن مناسب برای جراحی بینی

سن مناسب برای جراحی بینی زمانی در نظر گرفته می شود که رشد بینی کامل شده است. معمولا این سن در دختران بین 14 تا 16...