۰۹۱۲-۹۳۳۰۲۵۲ - ۰۲۱-۸۸۷۷۵۴۱۰
تهران، ابتدای توانیر روبه روی بیمارستان دی ساختمان شماره ۴ طبقه اول واحد ۲
لاغر شدن در ماه رمضان

لاغر شدن در ماه رمضان

لاغر شدن در ماه رمضان لاغر شدن در ماه رمضان غیر ممکن نبوده و می توان با جلوگیری از پرخوری در این ماه مبارک و داشتن یک...