۰۹۱۲-۹۳۳۰۲۵۲ - ۰۲۱-۸۸۷۷۵۴۱۰
تهران، ابتدای توانیر روبه روی بیمارستان دی ساختمان شماره ۴ طبقه اول واحد ۲
تورم مجاری بینی

تورم مجاری بینی

تورم مجاری بینی تورم مجاری بینی یکی از مشکلات آزار دهنده، برای فرد می باشد.   چرا مجاری بینی متورم می شوند؟...