۰۹۱۲-۹۳۳۰۲۵۲ - ۰۲۱-۸۸۷۷۵۴۱۰
تهران، ابتدای توانیر روبه روی بیمارستان دی ساختمان شماره ۴ طبقه اول واحد ۲
جراحی پروتز باسن

جراحی پروتز باسن

در واقع می توان گفت برای زیبایی باسن هم امروزه روش های متفاوت تهاجمی و نیمه تهاجمی در نظر گرفته شود.عمل هایی که برای...