۰۹۱۲-۹۳۳۰۲۵۲ - ۰۲۱-۸۸۷۷۵۴۱۰
تهران، ابتدای توانیر روبه روی بیمارستان دی ساختمان شماره ۴ طبقه اول واحد ۲
مشاوره قبل از جراحی شکم

مشاوره قبل از جراحی شکم

در جلسه مشاوره که برای جراحی زیبایی شکم در نظر گرفته می شود جراح باید چندین فاکتور را در نظر داشته باشد زیرا تا زمانی...